Bu ay ne okuyalım?

  • Mayıs 2020

Okunacak o kadar çok kitap ve konu varken bilimsel çalışmalar, deneyimler, araştırmalarla daha çok meşgul olmak isteriz ama çoğu kez ne okuyacağımızı bilemeyiz. Özellikle korona salgını nedeniyle evde ve kendimizle daha çok zaman geçirdiğimiz bu günlerde “Ne okuyalım?” diyenler için raflara yeni çıkan bazı kitapları sizler için derledik. İyi ve bol okumalar…

Ahmet Haşim Estetiği Üzerine Kuramsal Analizler

Yazar: Dr. Cem Yılmaz Budan

Grafiker Yayınları

Modern Türk şiirinin kurucuları arasında yer alan Ahmet Haşim, kendine özgü estetiği, düşünce dünyası ve yaşam pratiğiyle günümüzde de muhtelif incelemelere konu olmayı sürdürüyor. Haşim’in estetiğini tüm cepheleriyle kavrayabilmek için, şairin sanatını ve fikriyatını şekillendiren kaynakları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek kaçınılmaz. Kitap, bu bütüncül yaklaşımın oluşumuna katkıda bulunmak üzere Ahmet Haşim estetiğine ilişkin alternatif okuma/değerlendirme yöntemleri öneren bir içeriğe sahip. Edebiyattan plastik sanatlara uzanan geniş bir disiplinlerarası yaklaşımla ele alınan analizler, şairin sanat kuramı alanındaki görüşleri, flanör kimliği ve batılı kaynakları da çalışma lar kapsamında inceleniyor.

Özgürleşebilmek- Özgür Olma Cesareti

Yazar: Guy Finley

Destek Yayınları

Yayımlandığı ülkelerde haftalarca çok satanlar listesinde yer alan kitap özgür olabilme cesareti üzerine korkulara meydan okuyan eşsiz bir manifesto olarak nitelendiriliyor. Daha önce Türkiye’de yüz binlerce okuyucuyla buluşan Vazgeçebilmek ve Sevebilmek kitaplarının da yazarı olan Guy Finley bu kitabında insanların kendi yaşamını yönetebilmesinin değerini ve önemini anlatıyor. Yazarın insan hayatını iyileştirme gücü için gerekli bilgeliği sunduğu kitap kişisel gelişimin en önemli parçalarından biri olan bireysel özgürlük adımı için gerekli anahtarları okuyucuların dikkatine sunuyor.

Böyle Yaşıyoruz Artık

Yazar: Susan Sontag

Can Yayınları

AIDS’in toplumu kasıp kavurmaya başladığı yıllarda, New York’lu bir adam bu amansız hastalığın belirtilerini göstermeye başlar. Manhattan’ın eğitimli seçkin tabakasına ait geniş arkadaş çevresi, kullandığı ilaçlardan tuttuğu günlüğe kadar hastalık sürecini konuşurken, bir yandan kendi ölümlerini düşünür. Hastalık, asla yalnızca hastaya ait değildir. Sontag’ın bir dostunun hastalığa yakalanmasını öğrendiği gün bir oturuşta kaleme aldığı öykü Covid-19 salgın günlerinde ilginizi çekebilir.

Meraklı Zihinler

Yazar: John Brockman

Pegasus Yayınları

Meraklı Zihinler, 27 bilim insanının özgün otobiyografik hikayelerinden oluşuyor. Her yazar, bilim insanı olma kararlılığını tetikleyen anı ya da çocukken etkisi altında kaldığı kişileri, olayları ve ortamları tanımlamaya çalışıyor. Onları birer bilim insanı olmaya iten olaylar mı yaşadılar, yoksa şartlar mı öyle şekillendi? Bilimi seçmelerinde anne ve babalarının, akranlarının veya öğretmenlerinin payı neydi? Neden psikolojiyi değil de matematiği ya da neden biyolojiyi değil de fiziği seçtiler? Bilim insanı olma yolundaki dönüm noktaları, hataları ve aydınlanma anları nelerdi? Meraklı Zihinler’in bize yalnızca bilim değil, hayat hakkında da öğreteceği pek çok şey var.

Zamanı Yakalayan Ofisler

Yazar: Şebnem Toker

Yayınevi: Doğan Kitap

Şirketlerin giderek büyüdüğü küresel çağda, ofisler de büyük bir hızla değişiyor. Aynı anda hem bir kentte hem de dünyanın başka bir yerinde olmak, kıtalararası uzun seyahatler yapmak, farklı kültürlerin bir arada olduğu toplantılar düzenlemek gerekiyor.  Çeyrek asra yaklaşan kariyeri boyunca farklı kurumlarda çalışmış olan Şebnem Toker, ofis hayatında kendini kaybolmuş hisseden herkes için bir rehber niteliğinde.


Kaygı Çağı-Salgın Zamanında Ruh Sağlığı

Yazar: Kemal Sayar

Yayınevi: Kapı Yayınları

Ölümcül salgın bizi evlerimize ve korkuya hapsetti. Görünen o ki bu salgın geçse bile ardından bir ruhsal enkaz bırakacak. Bu süreç içinde her birimizi adeta mikrobiyolog kesildik, sürekli haber izlemekten malumat yorgunu olduk. Sürecin belirsizliği pek çoğumuzda kaygıya ve ümitsizliğe yol açtı. Bir kaygı çağında yaşıyoruz artık. Yumrukları gözümüzle seçemediğimiz bir yerden yiyoruz. Bir yandan da umutla hayata tutunuyoruz. Bu kitabı oluşturan makaleler yaşadığımız koronavirüs salgınını toplumsal ve ruhsal düzlemde daha iyi anlamaya çalışıyor. Bununla yetinmiyor ve buradan daha az hasarla çıkabilmemiz için bazı pratik ipuçları ve öneriler sunuyor. Ruhsal dayanıklılığımızı arttırmak ve kaygıyla daha iyi baş edebilmek için bir kılavuz kitap.

Derin Öğrenme

Yazar: Zeynep Ünal

Yayınevi: Nobel Bilimsel Eserler

Son yıllarda, yapay zeka tekniklerinden insan beyninin çalışma şeklinden esinlenerek geliştirilen ve yapay sinir ağları ilkeleri üzerine inşa edilen derin öğrenme yaklaşımları, verilerin tanınması ve sınıflandırılmasında etkin yöntem olması sebebiyle büyük önem kazandı. Kitapta yapay zeka kavramı detaylı şeklide ele alınmış. Yapay zeka kavramı açıklamaya çalışılırken tarihsel gelişiminde yer alan önemli detaylara yer verilmiş, ilkel tekniklerden daha gelişmiş tekniklere doğru bir akış takip edilmiş. Bazı geleneksel tekniklerin sağladığı avantajlardan dolayı günümüzde halen kullanıldığı ve gelişmiş teknikler için bir temel oluşturduğu vurgulanmış. Derin öğrenme tekniğinde kullanılan güncel aktivasyon ve kayıp fonksiyonlarına, optimizasyon algoritmalarına, aşırı öğrenme probleminin çözüm yollarına, öğrenme sürecini verimli hale getirecek parametre ayarlarına ve derin öğrenme platformlarına yer verilmiş.

Hititler: Anadolu Savaşçıları

Yazar: Trevor Bryce

Yayınevi: Kronik Kitap

Hititler; Genç Tunç Çağı’nda Antik Yakındoğu’nun en büyük askeri gücü haline nasıl geldiler? Düşmanları karşısındaki zaafları nelerdi? Anayurtları olan ve denizlerle bağlantısı bulunmayan Anadolu’nun ırmaklarını seyrüsefere imkan tanımayışı karşısında ne tür önlemler almışlardı? Nüfuslarının azlığıyla ve kimi zaman ülkelerini kasıp kavuran salgın hastalıklarla nasıl mücadele ediyorlardı? Bu antik imparatorluğun yükselişinin ve parlak başarılarının arkasında hangi güçler yatıyordu? Antik dünyanın, tarihi üç bin yıldan fazla bir süredir kayıtlardan silinmiş olan ve en gizemli   uygarlıklarından biri olarak gösterilen Hititleri olabildiğince canlı ve alışılmadık bir üslupla kaleme alan Trevor Byrce, hem Hitit savaşçılarını hem de Hititlerin toplumsal, dini ve siyasi kültürünü açığa çıkarıyor. Yüzyıllar boyunca otoritelerini pekiştirmelerini sağlayan yeni bir diplomatik sistemi nasıl dahice idare ettiklerini detaylı biçimde okuyucuya sunuyor. Hititlerin askerlikteki ustalıkları dışında üzerinde durulması gereken bir çok konuya dikkat çeken ve Ülke Evrim Uysal’ın çevirisiyle yayınlanan eserde, Hititlerin dünyasındaki festivaller, inşa ettikleri tapınak ve saraylar gelenekler, batıl inançları ve işledikleri suçlar, kraldan köleye uzanan toplumsal hiyerarşileri, antik dönem evlilikleri gibi pek çok ilginç konuda bilgi yer alıyor.